Youtube

Mina olen Looja, kellele on ema ja isa poolt pandud siin maailmas nimeks Veiko ja ma kuulun sugupuusse Huuse ning kuulutan ennast alates sünnikehastusest kuni kogu ajani Mees-Loojaks inimese kehastuses, kellele on antud südametunnistus, au, väärikus ja õiglus.

Olen selle maailma looja, kus igal teadlikul inimesel on täielik, piiritu ja tingimusteta

vabadus! Vabal inimesel on sõna- ja veendumusvabadus, liikumisvabadus, ta on vaba hirmust ja soovist, ta on terve, tal on mõtete, sõnade ja tegude vabadus, ta on suveräänne ja vaba piirangutest.

Olen sündinud oma esivanemate vägeval maal! Veri voolab mu veenides, kandes mu esivanemate suurepärast kultuuripärandit. Minu pere juured on sajandite vanused!

Ma olen vaba piirangutest ja soovin uuesti liita ühte meie rahva. Alates tänasest päevast kutsun ma üles oma rahvast ajama selja sirgu ja kehtestama end suveräänsena ning ühinema taas vendluse ja suguluse vaimus! See on meie maa ja meie maailm!

Olen suveräänne, mul on kõrgeim võim oma elu üle otsustamisel, mis on mulle antud sünnist saati.

Kutsun kõiki ühiskonna institutsioone seda deklaratsiooni alati arvestama ning taotlema hariduse ja koolituse kaudu nende õiguste ja vabaduste realiseerimist.

Ma loon maailma ilma sõdade ja konfliktideta. Minul ja mind ümbritsevatel inimestel, kellel on ühendus Algallikaga, on võime pidada läbirääkimisi kõigi elusolendite kõrgeimaks hüvanguks. Tänu empaatiale ja kannatlikkusele saame suunata neid, kes on kaldunud kõrvale eetilistest valikutest, tegutsema uuesti kooskõlas looduse ja hingestatud inimestega.

Sellest päevast peale astun ma Maa tõelise hoidjana ja Maa elu korraldajana oma sünnipärastesse õigustesse. Ma tühistan kõik teistele isikutele, institutsioonidele või muudele sarnaste organisatsioonivõimudele minu üle antud õigused nii füüsilises ehk kehalises kui ka kehatus olekus. Ühtlasi tühistan isikliku võimu ja suveräänsuse volitused, mis olid varem üle antud pettuse teel teistele olevustele, organisatsioonidele või neid juhtivatele organitele. Võtan tagasi kõik antud õigused nendelt isikutelt, organitelt, organisatsioonidelt, sõltumata sellest, kas nad on tuttavad selle deklaratsiooniga või mitte.

Mina olen vaba Indiviid Allikast ja kõigil olenditel puudub õigus võtta ja kasutada minu energiat. Tean, et olen suveräänne, oman suveräänseid õigusi ning kuulutan ennast suveräänseks. Ma võtan tagasi kogu enda energia algsel kujul ning annan tagasi kõik need energeetilised osad, mis pole minu ja teenivad teisi minu teadliku loata.

Teade suveräänsete inimeste liidu Vaba Eesti loomise kohta

Mina, Looja Veiko Huuse, loon sellist  Eesti kogukonda , mis on suverääne, isemajandav ja selle maa inimesi ja loodust väärtustav.

Inimest ja loodust väärtustav kogukondlik elukorraldus rajaneb kõige elava austusel, kõigi ühiskondlike protsesside läbipaistvusel ning konstruktiivsel koostööl. Sellise elukorralduse loomiseks tuleb tõmmata oma energia välja vanadest loojuvatest süsteemidest ja luua uued väärtuspõhised elukorralduslikud struktuurid.  Uued võimalused elu korraldamiseks saavad täies ulatuses avalduda siis, kui innovatsioon sünnib kooskõlas ja koostöös kõige elavaga.

Uue ühiskondliku elukorralduse alustalad on vabadus, väärikus ja vastutus. Vaba inimene on teadvustanud, et ta on loova vaimenergia väljendus maises kehastuses. Vaba inimese kompassiks on südametunnistus, empaatia ja läbinägemisvõime ning ta on võtnud vastutuse oma elu eest täielikult enda kanda, süüdistamata teisi inimesi või olusid.

Mina, Veiko Huuse, kutsun kõiki südametunnistusega vabasid inimesi liituma Vaba Eesti liiduga.

Vaba Eesti liit teeb rahvusvahelist koostööd teiste liitude, riikide, rahvaste, kogukondade ja inimestega – Eestimaa inimeste õigusi, väärtusi ja vara loovutamata.

Vaba Eesti liiduga liitumiseks täitke liitumisvorm, mis asub allpool.

Liitu meiega

Palun saada oma liitumisavaldus järgmise vormi kaudu ning vasta mõnele küsimusele, tänud!

  o
  [qode_elements_holder number_of_columns=”one_column”][qode_elements_holder_item advanced_animations=”no” item_padding=”1px 0 0 116px” item_padding_1280_1440=”0px 0 0 116px” item_padding_1024_1280=”0px 0 0 116px” item_padding_480_600=”50px 0 0 11px” item_padding_480=”50px 0 0 11px”][/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]
  [qode_elements_holder number_of_columns=”one_column”][qode_elements_holder_item advanced_animations=”no” item_padding=”50px 37% 0 33px” item_padding_1280_1440=”69px 17% 0 33px” item_padding_1024_1280=”50px 17% 0 33px” item_padding_768_1024=”0px 0% 55px 33px” item_padding_480_600=”100px 7% 0 30px” item_padding_480=”100px 7% 0 30px”]

  Toeta

  Vaba Eesti vastutav isik on Looja Veiko Huuse ja tema kontole on ka annetused. Meie kogukond vajab tuge rahaliselt. Iga toetus on meile oluline, et jõuda eesmärgini. Toetusi kasutatakse ainult Vaba Eesti töö korraldamiseks.

  Ülekande saad teha:

  Veiko Huuse
  IBAN: EE704204278602847004
  Pank: COOP BANK

  Saab annetada ka krüptovaluutades:

  BTC(bitcoin)
  3EhZoqKrmMy5757fgU4QLt3aCxQgdy5GHR

  ETH(ethereum)
  0xBdD7725736B4589B32db977262946183f0361277

  USDT (Tether)
  0xd9aa260afb36c0a01248ef96f74aab9c2f254cc2

  TRX (Tron)
  TPZxPCmsNhLuxWBHa8qJaxQabkMBkw5Cad

  [/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]

  Kontaktid

  info@vabaeesti.ee
  www.vabaeesti.ee